Doelstelling

Slim maakt geïmproviseerde muziek mogelijk

SLIM stelt zich ten doel om de culturele infrastructuur voor geïmproviseerde muziek in Limburg toegankelijk te maken, te versterken en te verbeteren. SLIM werkt op basis van een jaarprogramma, uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Partners

De activiteiten van SLIM worden mede mogelijk gemaakt door o.a. Provincie Limburg. Wilt u of uw organisatie een financiële bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van SLIM, neem dan contact met ons op.

2022-2026

De reikwijdte van SLIM is breed: van jazz op (erkende) podia tot ondersteuning van impro-talenten, big band-showcases en erkenning van (jonge) talenten. Dat was vóór de corona-pandemie het geval en dat blijft: 2022 is daarbij een jaar van de heropstart. Download hier het SLIMplan 2022-2026