Podia

SLIM ondersteunt een frequent aanbod voor publiek én speelgelegenheid voor musici

Podia

Speelplekken moeten beschikken over continuïteit in programmering, een geschikte zaal met voorzieningen voor kleinschalige uitvoeringen, en blijk geven van zakelijke insteek i.s.m. partners. 

Musici die ondersteund worden hebben aantoonbaar affiniteit en kwaliteit, improviserend muzikaal vermogen, beschikken over een bovenregionaal netwerk en zijn een sleutelfiguur in hun regio. 

Kerntaak

Een van de kerntaken van SLIM is het mogelijk maken van en het bijdragen aan concerten, festivals en onderdelen daarvan. Niet alleen in financiële ondersteuning maar juist in het verbinden en koppelen van netwerken, expertise en muzikale kracht wordt de bijdrage van SLIM voor alle partijen een toegevoegde waarde. SLIM is daarbij schakelpunt tussen professionals, amateurs, toeschouwers, podia, instellingen en belangstellenden.