Privacybeleid

Persoonlijke gegevens en informatie worden gebruikt om te kunnen reageren op degene die de gegevens op de website achterlaat. Het doorgeven van gegevens en informatie gebeurt alleen wanneer dit binnen het verzoek is geformuleerd of vanwege het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

SLIM verstrekt geen gegevens aan derden waardoor de privacy in het geding komt. SLIM zal contactgegevens gebruiken om pro-actief informatie te verstrekken over activiteiten van de stichting. SLIM stelt alles in het werk om datalekken te voorkomen en geeft openheid hiervan zodra dit heeft plaatsgevonden.

De gegevens die online worden ingevuld om ondersteuning aan te vragen zullen door SLIM vertrouwelijk behandeld worden.