SLIM Big Band Dag

SLIM Big Band Dag

De Big Band Dag is een vast omlijnd project van Slim, elk jaar in November in het Cultuurhuis Heerlen. Hier wordt gemusiceerd, met plezier en kundig.  En improvisatie…? Ervaren? de eerste keer? binnen het geijkte patroon?i ets nieuws proberen? het kan en gebeurt tijdens de Big Band Dag. Programmering Marc Huynen en Jo Dautzenberg.