Podia

 

Ondersteuning Podia

Slim en de Podia in de Provincie. Speel Plekken moeten beschikken over continuïteit in programmering, geschikte zaal en podium infra voor kleinschalige uitvoeringen, blijk geven van zakelijke insteek i.s.m. partners.

Musici die ondersteund worden moeten beschikken over aantoonbare affiniteit en kwaliteit, improviserend muzikaal vermogen en out-put, over een bovenregionaal netwerk beschikken en een sleutelfiguur zijn in een regio. Nu 2017 ligt er een –over de Provincie Limburg gespreid speelveld., gekoppeld aan een persoon/lokaliteit/plaats.

Slim ondersteunt in 2017 financieel en inhoudelijk:

Gekoppeld aan musicus die met gasten musiceert:

Mike Roelofs De klep – Venlo

Jo Didderen D’n Ingel – Thorn

Egbert Derix Cambrinus – Horst

Coen van Dam Forum – Maastricht

Een van de kerntaken van SLIM is het mogelijk maken van en het bijdragen aan concerten, festivals en onderdelen daarvan. Niet alleen in financiële ondersteuning maar  juist in het verbinden en koppelen van    netwerken, expertise en muzikale kracht wordt de bijdrage van SLIM voor alle partijen een toegevoegde waarde. SLIM is daarbij schakelpunt tussen professionals, amateurs, toeschouwers, podia, instellingen en belangstellenden.

Podia en plekken

Bij de invulling van locaties kan het gaan om kapellen ( bijv Savelberg Heerlen,) Musea  of Kunstzinnige centra ( bijv Rick, Weert) . Ook maakt Slim gebruik van Locaties langs kunstroutes ( bijv. Vaals) of bestaande podia “Jazz in de Klep” Venlo, “D’n Ingel” in Thorn, “Forum” in Maastricht Cultuurhuis Heerlen: “Heerlen Jazzt…”

 SLIM komt op voor Jazz en geïmproviseerde muziek in de verdrukking

Professionele concerten kennen soms een klein publiek. Zonder ondersteuning is het niet mogelijk om een frequent aanbod te doen en om musici speelgelegenheid te bieden. Herhaaldelijk zien we nieuwe initiatieven opkomen en na een moeizame periode weer verdwijnen, SLIM wil de komende jaren bouwen aan continuïteit en heeft daartoe het SLIM podium plan 2017/2018 ontwikkeld.

Dit plan maakt deel uit van het Werkplan “2017 en verder”  en is momenteel op diverse plekken in bespreking.

 

Go to top