Podia

 SLIM komt op voor Jazz en geïmproviseerde muziek in de verdrukking

Podia

Speelplekken moeten beschikken over continuïteit in programmering, een geschikte zaal en podium infra voor kleinschalige uitvoeringen, blijk geven van zakelijke insteek i.s.m. partners. Musici die ondersteund worden moeten beschikken over aantoonbare affiniteit en kwaliteit, improviserend muzikaal vermogen en output, over een bovenregionaal netwerk beschikken en een sleutelfiguur zijn in een regio.  In 2018 ligt er een, over de Provincie Limburg gespreid speelveld., gekoppeld aan een persoon/lokaliteit/plaats.

Kerntaak

Een van de kerntaken van SLIM is het mogelijk maken van en het bijdragen aan concerten, festivals en onderdelen daarvan. Niet alleen in financiële ondersteuning maar  juist in het verbinden en koppelen van netwerken, expertise en muzikale kracht wordt de bijdrage van SLIM voor alle partijen van toegevoegde waarde. SLIM is daarbij schakelpunt tussen professionals, amateurs, toeschouwers, podia, instellingen en belangstellenden. Klik op de button voor meer informatie