bestuur en organisatie

 

Al meer dan 25 jaar organiseert en stimuleert SLIM geïmproviseerde muziek waaronder jazz in Limburg. Voor SLIM staat centraal dat meer mensen kennismaken en meer plezier beleven aan geïmproviseerde muziek. SLIM wil een actieve speler zijn. Dit betekent dat SLIM experimenten, concepten en ontwikkelingen in de provincie en de Euregio ondersteunt. Slim maakt muzikale ontmoeting mogelijk maar organiseert deze ook zelf.

SLIM wil: klankborden, initiatieven faciliteren, verbanden leggen, netwerken initiëren, kennisoverdracht stimuleren en cross-overs organiseren.

 

SLIM werkt op basis van een jaarprogramma dat wordt uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het jaarprogramma wordt opgesteld op basis van de visie die SLIM heeft om de doelstelling van SLIM te realiseren.

Ontmoeten en verbinden
SLIM trekt de provincie en de Euregio in. Eigentijdse muziek, geïmproviseerde en jazz worden voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. Dit doet SLIM door het promoten van muzikale ontmoetingen en initiatieven. Musici worden ondersteund in het vinden van hun weg binnen de (Limburgse) muziekscène. Zo vervult SLIM actief haar netwerk- en koepelfunctie.

 

Slim Bestuur

 

logo kopiebestuursleden:

Chris Janssen –   voorzitter

Ger Ramaekers – secretaris

John Gubbels – penningmeester

 

Wouter Schenk –  lid

Jacqueline Fijnaut –  lid

 

adviseur:

Jo Dautzenberg coördinatie  bureau –  SLIM

Paul van den Hurk heeft zijn bestuursfunctie per Maart 2017 beëindigd.

Contact met SLIM

Stichting Limburg Geïmproviseerde Muziek
Jo Dautzenberg
Grensstraat 98a,
6374 CT Landgraaf
E-mail: jo@slimjazz.nl

 

Go to top